Minh Vũ Media > Dịch vụ cung cấp > Những Lưu Ý Và Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Loa Đài Bạn Cần Biết

Những Lưu Ý Và Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Loa Đài Bạn Cần Biết

admin 3152

Mẫu hợp đồng cho thuê loa đài là một văn bản vô cùng quan trọng và rất cần thiết khi sử dụng dịch vụ thuê mướn tổ chức sự kiện. Để tránh một số rủi ro đáng tiếc trong suốt quá trình thuê mướn, bạn cần phải tìm hiểu cẩn trọng về hợp đồng để nắm rõ nội dung, điều khoản có lợi cho đôi bên. Nhằm giúp người sử dụng dịch vụ hiểu hơn, Minh Vũ Media sẽ bật mí ngay những nội dung trong một hợp đồng thuê mướn loa đài cơ bản. 

Bật mí những nội dung trong một bản hợp đồng cho thuê loa đài 

Đối với hợp đồng cơ bản cần có một số nội dung đặc trưng để nêu rõ thông tin và quyền lợi của đôi bên. Mẫu bản hợp đồng có thể sẽ được thay đổi kiểu cách trình bày, font chữ tuỳ vào nhà cung cấp. Tuy nhiên, nội dung trong bản hợp đồng cần phải giữ nguyên theo quy định của pháp luật để đảm bảo được quyền lợi của bên cho thuê và bên thuê. Cụ thể, bản hợp đồng cho thuê cần có thông tin liên lạc của bên A ( đơn vị cho thuê ) và bên B ( đơn vị thuê ). 

Ngoài ra, bản hợp đồng cũng cần có nội dung cụ thể, giá cả dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của hai bên thực hiện hợp đồng. Đồng thời, bản hợp đồng cũng cần nêu rõ những mức đền bù cụ thể nếu một trong hai bên vi phạm. Mức phạt sẽ được quy định theo quy mô hợp đồng, mức độ vi phạm. Do đó, bạn cần đọc và nắm rõ được tất cả các nội dung trên hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho đôi bên. 

Xem thêm

Nên Mua Dòng Loa ARRAY Nào Tốt Để Tổ Chức Sự Kiện

Cho Thuê Âm Thanh Loa RCF Hiện Đại Chất Lượng TOP 1 Hà Nội

Mẫu cho thuê loa đài đầy đủ nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o —–

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

V/v : Cho thuê thiết bị âm thanh

Số:25/09/2020/HĐDV/THP – MV

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào khả năng nhu cầu của mỗi bên.

Hôm nay, ngày  …  tháng …năm 2021, tại  Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A            :

Đại diện          :                                                    Chức vụ :

Địa chỉ             :

Mã số thuế      :

Số CMND       :

Điện thoại       :

Số Tài Khoản  :

BÊN B:

Đại diện          :                                                                         Chức vụ:

Địa chỉ            :

Mã số thuế      :

Tài khoản số    :

Ngân hàng      :

Điện thoại       :

Sau khi xem xét, tìm hiểu năng lực, nhu cầu từ hai phía, chúng tôi thống nhất ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung và yêu cầu

Bên A đồng ý chọn bên B là nhà cung cấp âm thanh, ánh sáng để tổ chức sự kiện Trung Thu tại Hà Nội. Nội dung hạng mục công việc như sau:

– Thời gian vào đồ, lắp đặt: ngày ……… hoàn thành và test kỹ thuật vào cùng ngày.

– Thời gian duyệt chương trình:

– Thời gian bắt đầu chạy chương trình: Giờ ngày  tháng  năm 2021

– Địa điểm: Đã thống nhất giữa hai bên

Điều 2: Giá trị hợp đồng, hình thức hợp đồng và phương thức thanh toán

2.1. Giá trị Hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT 10%  là :   

(Bằng chữ :…………………………………………………………..)

2.2. Phương thức thanh toán

Đồng tiền thanh toán: bằng tiền Đồng Việt Nam

Sau khi kết thúc chương trình bên A thanh toán 100% số tiền là : ……………… vnđ (Bằng chữ :………………………………….. .) vào cuối tổng toàn bộ các chương trình …………. cho đến khi không chương trình nào nữa, chậm nhất là 7  ngày .

2.3 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Điều 3: Thời gian bàn giao, nghiệm thu

3.1. Thời gian lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật (tín hiệu âm thanh) theo thỏa thuận giữa hai bên

3.2. Bên A bố trí người đại diện hỗ trợ, giám sát cùng nhân viên kỹ thuật của bên B để tiến hành lập Biên bản nghiệm thu các hạng mục đã được thi công tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Bên

  • Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Bên A chịu trách nhiệm thiết kế in ấn bàn giao banner trước một ngày cho bên B thi công vào khung cho kịp thời gian.

– Bàn giao không gian cho bên B thi công thuận lợi trước thời gian diễn ra trương trình 5 tiếng

– Cung cấp nội dung chương trình cho Bên B;

– Cử nhân viên giám sát việc thực hiện khối lượng công việc của bên B và xác nhận nghiệm thu khối lượng công việc để làm cơ sở thanh toán;

– Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để bên B triển khai công việc, công tác chuẩn bị, hậu cần đúng tiến độ;

– Bên A không phải chịu trách nhiệm mất mát trang thiết bị do Bên B cung cấp (trừ thiết bị bộ đàm, bàn ghế, khi diễn ra chương trình)

– Thanh toán cho bên B đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

  • Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Chịu trách nhiệm bảm bảo các công việc theo đúng yêu cầu của Bên A;

– Đảm bảo lắp đặt các hạng mục theo đúng thời gian và tiến độ đã thỏa thuận tại điều 1 và điều 2 của hợp đồng;

– Cử nhân viên kỹ thuật lắp đặt và vận hành test duyệt chương trình và trong suốt thời gian Chương trình diễn ra, Chịu mọi chi phí về nhân công, vận chuyển, ăn nghỉ, của nhân viên.

– Có trách nhiệm bảo vệ tài sản, vật tư trang thiết bị của mình.

– Đảm bảo yêu cầu kế hoạch thực hiện chương trình của bên A.

– Phối hợp và tuân thủ theo đúng sự phân công và chỉ định của bên A trong quá trình lắp đặt, vận hành thiết bị.

– Đảm bảo trang chất lượng thiết bị âm thanh đạt quy chuẩn, nếu không đạt sẽ chịu trách nhiệm trước bên A.

– Cung cấp cho bên A đội ngũ kĩ thuật có có khả năng xử lí các thiết bị, nếu như đội ngũ kĩ thuật không đạt sẽ chịu trách nhiệm trước bên A.

– Chịu tránh nhiệm về an toàn lao động của nhân viên thực hiện hợp đồng. Đảm bảo các hạng mục do Bên B lắp đặt tuân thủ quy cách, chất lượng và an toàn cho người sử dụng;

– Tháo gỡ các hạng mục công trình, thu dọn vệ sinh và bàn giao mặt bằng sau khi kết thúc chương trình;

– Cung cấp hóa đơn gí trị gia tăng hợp lệ cho Bên A theo giá trị thanh toán.

Điều 5 : Phạt hợp đồng và điều kiện hoãn, huỷ

5.1. Bên A hoặc B chịu phạt 100% tổng giá trị Hợp đồng nếu đơn phương hủy toàn bộ chương trình 02 ngày trước ngày diễn ra sự kiện (Ngày/Tháng/Năm)..

5.2. Cả hai bên không phải chịu trách nhiệm thay đổi hoặc hủy bỏ Hợp đồng trong các trường hợp bất khả kháng như động đất, bão lụt, hỏa hoạn và các thảm họa tự nhiên khác.

Điều  6 :  Giải quyết tranh chấp

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong Hợp đồng này.

6.2. Hai bên chủ động thông báo kịp thời cho nhau những phát sinh nếu có và cùng nhau thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi.

6.3. Trường hợp các vấn đề phát sinh và hoặc tranh chấp (nếu có) mà hai bên không tự giải quyết được, hai bên thống nhất khiếu nại đến Tòa án kinh tế thành phố Hà Nội. Phát quyết cuối cùng của tòa có hiệu lực thi hành cho các bên. Các chi phí về điều tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều  7 :  Hiệu lực hợp đồng

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và mặc nhiên hết hiệu lực trong các trường hợp sau: Khi hai bên thực hiện xong Hợp đồng và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình; hoặc ngay sau khi bên A đã thanh toán xong và bản thanh lý Hợp đồng được ký.

7.2. Mọi sửa đổi và bổ sung Hợp đồng trong thời hạn có hiệu lực phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. Hợp đồng này gồm 04 (ba) trang, được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản và đều có giá trị pháp lý như nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Những lưu ý cần biết trong quá trình thiết lập hợp đồng 

Khi thực hiện quá trình thiết lập hợp đồng, người sử dụng dịch vụ cần có một số lưu ý để hạn chế xảy ra rủi ro. Đồng thời, bạn cũng cần chú ý đến nội dung hợp đồng để đảm bảo tuân thủ nghiêm trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Điều này sẽ giúp bạn kết thúc hợp đồng một cách hoàn hảo và tránh vi phạm dẫn đến mất một khoản phí không đáng. 

Đơn vị cho thuê 

Điều quan trọng đầu tiên bạn cần chú ý, đó chính là đơn vị cho thuê. Bạn cần tìm hiểu rõ về đơn vị khi thuê để tránh tình trạng gặp phải công ty “ma”. Đơn vị cho thuê cần có độ uy tín cao, cung cấp sản phẩm chất lượng để đảm bảo rằng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện hạn chế xảy ra rủi ro. 

Thời gian thực hiện hợp đồng 

Bạn cần lưu ý về thời gian thực hiện hợp đồng để không phải “vướng” vào vi phạm dẫn đến đền bù. Về thời gian. bạn cần lưu ý những mốc sau: 

  • Thời gian bắt đầu hợp đồng 
  • Thời gian kết thúc hợp đồng
  • Nếu muốn gia hạn hợp đồng, cần phải làm gì? 
  • Nếu kết thúc hợp đồng trước thời hạn, có bị vi phạm không? 

Bên cạnh đó, bạn có thể căn cứ vào quy mô và loại hình sự kiện để xem xét thêm những quy định khác về thời gian trong quá trình thiết lập hợp đồng. 

Những con số “biết nói trong hợp đồng” 

Những con số “biết nói” là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần được đặc biệt chú ý. Những con số này sẽ thể hiện giá trị hợp đồng, phần trăm đền bù nếu vi phạm, … Do đó, bạn cần cẩn trọng trong quá trình xem xét vấn đề này để tránh những rủi ro không đáng có ảnh hưởng đến kinh tế của mình. 

Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên 

Bên cạnh giá trị hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Cả hai bên đều cần phải chú trọng đến vấn đề này để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình. Ngoài ra, điều này cũng sẽ hạn chế được rủi ro tranh chấp trong suốt quá trình hợp tác của cả hai. 

Quá trình thiết lập hợp đồng vô cùng quan trọng đối với bên thuê và bên cho thuê. Điều này sẽ quyết định một khởi đầu suôn sẻ hoặc ngược lại trong quá trình tổ chức sự kiện. Do đó, bạn cần tìm những nhà cung cấp thực hiện nghiêm khâu thiết lập hợp đồng để nhận những lợi ích tốt nhất cho mình. nếu bạn cần đơn vị cung cấp cho thuê loa đài sự kiện hãy liên hệ với chúng tôi

Xem thêm 

Nguyên Nhân Dẫn Đến Míc Bị Rú Rít Và Cách Khắc Phục Tốt Nhất 

Cho Thuê Âm Thanh Khai Trương Gía Rẻ Thiết Bị HIỆN ĐẠI Chất Lượng

Minh Vũ Media – mẫu hợp đồng cho thuê loa đài luôn chỉn chu 

Đến với Minh Vũ Media, khách hàng không cần quá lo lắng về mẫu hợp đồng thuê loa đài tổ chức sự kiện của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi luôn thiết kế hợp đồng rõ ràng, mạch lạc và thể hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của đôi bên. Để biết thêm chi tiết, hãy gọi đến hotline: 098 578 3366 của chúng tôi. Ngoài ra, Minh Vũ Media còn tư vấn trực tuyến qua website: minhvumedia.vn. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ luôn cung cấp đầy đủ thông tin và những quy trình thực hiện cẩn trọng nhất. Điều này giúp cho khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn Minh Vũ Media. 

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline: 0985.783.366

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN – LÊN Ý TƯỞNG – BÁO GIÁ 24/24

Hotline  : 0982559 323 – 0985 78 33 66

MR : HOÀNG TUYẾN —o-o0o-o— MS : LÊ NGA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VŨ

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 102 Phùng Khoang P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Phố Hà Nội

Mã số thuế: 0107331614

Gmail: sukienmv@gmail.com ► website : https://minhvumedia.vn/

DỊCH VỤ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Kinh Nghiệm , Ý tưởng sáng tạo – giá thành ưu đãi – thiết kế thu hút – Cung cấp đầy đủ trang thiết bị – Âm thanh Ánh sáng – Sân khấu – Backdrop

Màn hình led tivi – công hơi – banner – Quạt – Bàn ghế – ô dù – khung dạp – Nhân sự PG / PB / MC/ ca sỹ nhóm nhảy – Múa lân – Nhóm nghệ thuật

Hỗ trợ setup tiệc trà – Tiệc teabreak – Quay phim – Chụp ảnh – checkin –  Bộ cắt băng khai trương – Cổng chào – Banner – băng rôn – standee – bóng bay

     MINH VŨ MEDIA GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG NIỀM TIN

098 578 3366

Tư Vấn Cho Tôi